กระเป๋าเงินผู้หญิง เตยปาหนัน

กระเป๋าใส่เงินสำหรับผู้หญิง สามารถใส่ธนาบัตร เหรียญ รวมถึงบัตรต่างๆ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรเครดิต