กล่องอเนกประสงค์ กล่องเก็บของ สานด้วย เตยปาหนัน

กล่องอเนกประสงค์ ไว้เก็บของ สานด้วยใบเตยทะเล สามารถพับเก็บได้